Wat als je op de zwarte lijst staat

Wat is de zwarte lijst?

Er wordt al eens van 'De zwarte lijst' gesproken. In principe bestaat de zwarte lijst niet. Wel wordt er bij de nationale bank een database bijgehouden waarin men een negatieve beoordeling kan krijgen. Officieel noemt het dus niet de zwarte lijst, maar wel: De Centrale voor Kredieten aan Particulieren, of CKP.
In de volksmond wordt echter wel van de zwarte lijst gesproken. Hoe je het ook noemt... niemand wil op die lijst staan.

Hoe beland je op de zwarte lijst?

Als je geld leent voor privédoeleinden, dan moet je dat uiteraard terugbetalen. Doe je dat niet, of niet tijdig, dan is het de plicht van de kredietverlener (vb: de bank, de financieringsmaatschappij ...) dit te melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank.

Op dat moment beland je dus op de ‘zwarte lijst’ van wanbetalers. 

Op de zwarte lijst... en dan?

Sta je op die zwarte lijst? Dan zal je dat niet direct gewaar worden. Het wordt pas vervelend wanneer je een lening of krediet wenst af te sluiten.

Iedere kredietgever is namelijk verplicht de lijst te raadplegen voordat ze een krediet toekennen. Vinden ze jouw naam terug wanneer ze die controleren, dan zal het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn een nieuwe lening te verkrijgen.

Sta ik op die lijst?

Heb je 1 keer je maandelijkse afbetaling vergeten? Dan zal je normaal nog niet op de lijst terecht komen. Je zult een aanmaning krijgen en als je deze dan netjes betaald ligt er verder niemand van wakker. Wie komt dan wel op de lijst?

Je kan op de zwarte lijst komen te staan als:

  • je 3 afbetalingen niet of onvolledig op hun vervaldag hebt gedaan.
  •  je een termijnbedrag na 3 maand nog steeds niet of onvolledig betaald hebt (vb: vergeten en niet recht gezet na 3 maand);
  • de nog te vervallen termijnbedragen door omstandigheden onmiddellijk opeisbaar geworden zijn;
  • je 3 maand na schriftelijk bericht nog steeds een negatief saldo hebt bij een kredietlijn
  • je 1 maand na ingebrekestelling een verschuldigd bedrag van je hypothecaire krediet niet of onvolledig hebt betaald 

Toch niet zeker? Je kunt gratis een overzicht krijgen van de gegevens die op jouw naam zijn geregistreerd (naam van de kredietgever, nummer van de overeenkomst, geleend bedrag en toestand van de overeenkomst).

Je kunt je gegevens op 3 manieren inkijken. Je doet dit ofwel via het internet, met je elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer ofwel door met de post een schriftelijke aanvraag te doen. Een laatste optie is je rechtstreeks te wenden tot een van de loketten van de Nationale Bank. Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt.

Heb je je gegevens opgevraagd, maar blijkt er foute informatie over jou in het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te staan? Dan kan je een rechtzetting aanvragen.

Wat kan je doen als je op die lijst staat?

Als je geschrapt wilt worden van de zwarte lijst van wanbetalers, dan hoeft je in principe zelf geen stappen bij de Centrale te ondernemen. wat je uiteraard wel moet doen is je schuld vereffenen.

Na vereffening van de schuld is het de kredietgever zijn wettelijk plicht om de betaling te melden aan de Centrale voor kredieten aan particulieren. Hij moet dit binnen de 8 dagen in orde brengen.

Ben je er dan af of blijf je voor altijd als wanbetaler gesignaleerd? 
Jammer genoeg sta je dan nog steeds op de lijst. Je blijft ongeveer nog 3 maanden op de lijst staan. Daarna blijf je geregistreerd wegens wanbetaling voor nog minstens 1 jaar.

Soms tot 10 jaar:
Gelukkig voor je privacy blijf je nooit eeuwig geregistreerd op de CKP. In sommige gevallen blijf je echter wel langer dan 1 jaar op de lijst staan. Heb je bijvoorbeeld de financiering niet kunnen beëindigen en heb je dus een achterstand opgelopen, dan blijf je gedurende 10 jaar vermeld op de zwarte lijst.

Boodschap: vermijden is beter dan genezen

Door je vooraf goed te informeren over de aflossingen en bijkomende kosten kan je al een hoop van de problemen vermijden.

Kom je door omstandigheden toch in moeilijkheden en lukt het niet om de aflossingen te doen? Neem dan contact op met je financiële instelling of met een gespecialiseerd adviseur. Er zijn zeker oplossingen te bedenkingen waardoor het niet zo ver hoeft te komen dat je op de zwarte lijst terecht komt.

Het ergste dat je kunt doen wanneer je terugbetaling in de problemen komt is niets. Als je niets onderneemt zal je uiteindelijk op de zwarte lijst terecht komen. Probeer daarom steeds je kredietverleners uit te leggen wat je situatie is en stel hen steeds de vraag naar mogelijke oplossingen. Zij zijn tenslotte de experts. Zij zullen vast en zeker een alternatieve manier vinden om je aflossingen te betalen zonder dat je op de zwarte lijst hoeft terecht te komen.


Heb je vragen over de zwarte lijst? Stel ze hieronder bij de reacties of contacteer ons. We geven je graag meer uitleg en advies.

>